Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban - a kutatás adatbázisa elérhető a KDK-ból!

A Kovách Imre által vezetett, nagyszabású kutatás adatai a magyar társadalom integrációs és dezintegrációs folyamatairól elérhetővé vált a KDK repozitóriumából. A kutatási projekt célja a magyar társadalom azon integrációs és dezintegrációs folyamatainak szociológiai elemzése volt, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a társadalmi egyenlőtlenségek újratermeléséhez. A kutatók az adatbázisukon létrehozták az integrációs modellt és összehasonlították azt a társadalmi egyenlőtlenségek mérésére korábban használt modellekkel.  Az adatfelvételek során 2678 válaszadóval készítettek kérdőíves felmérést, 345 fővel network naplót, 345 fővel survey kísérletet.